zaterdag 15 september 2007

open monumentendag 2007

Ik was nog zo blij dat ik droomde van een Open Monumentendag, bovenop de Erfgoeddag. Want ik dacht dat we afgelopen zondag Erfgoeddag beleefden. Isabelle bekeek de folder van dichterbij en concludeerde dat "die dagen wel één en dezelfde zijn, zeker?!”. Jammer, bedacht ik, want dat ongemoeid in- en uitlopen in ruimtes waar we anders nooit komen… dat is plezant! Vanmorgen op het internet wat rondgesnuffeld en hoera! In april is ’t Erfgoeddag. Er zijn dus minstens twee ‘opendeur’dagen naar vroeger.

In ’t stad was het afgelopen zondag bovenop een duik naar het verleden ook indringend feest. Het Hooghuysfestival (draaiorgels) had zich in kleur en geluid verspreid over de binnenstad. Op de Markt werden de brocanteurs nogmaals verwezen naar de Vesten, om plaats te ruimen voor oldtimer auto’s. Langs de recent gerenoveerde kaaien stonden authentieke brandweerwagens geparkeerd.

En tenslotte al dat volk dat komt toestromen om monumenten, statisch en dynamisch, te komen kijken. Hell, wij lieten er Kunst&Zwalm links voor liggen.


Arme klaren

Penitentenstraat 27
9500 Geraardsbergen

Coletienen uit Gent vestigden zich in 1841 in de Abdijstraat en vier jaar later in de Penitentenstraat, waar zij tot de sluiting van hun klooster in 2002 bleven. De zusters leidden een beschouwend leven van gebed, armoede en boete, een sfeer die het leegstaande gebouw nog ademt. Het klooster werd in 1950-1951 grondig verbouwd.

Oud hospitaal
Grotestaat 20a
9500 Geraardsbergen

De eerste zusters die het hospitaal na de Franse tijd opnieuw bedienden waren afkomstig van het Aalsterse hospitaal (1838) en volgden de regel van Augustinus. Hun woonvertrekken bevonden zich naast de kapel. Ze werden kort voor en na WO II gemoderniseerd. De laatste zusters verlieten de gebouwen in 2003.


Priorij Hunnegem
Gasthuisstraat 100

9500 Geraardsbergen

De zusters benedictinessen vestigden zich in 1624 rond een kapel die in de 11de eeuw de hoofdkerk van Geraardsbergen was. Behalve korte tijd tijdens de Franse Revolutie bleven zij er tot op heden wonen. In het ancien régime was het een slotklooster, maar nadien werd het statuut aangepast aan de taken van de zusters (onderwijs, kantschool, neerhof) en de behoeften van de tijd.

Sint-Catharinacollege
Collegestraat 11

9500 Geraardsbergen

In gebouwen die toebehoorden aan de paters miniemen werd vanaf 1826 - met enkele onderbrekingen - een college ondergebracht. Nog steeds herken je er de kloostergebouwen, zoals de kerk, de structuur van het hoofdgebouw, het pand, de voortuin... Oorspronkelijk telde het klooster maar 6 of 7 paters en was het een van de armste van de bedelorde.


Sint-Jozefinstituut-Karmelieten
Karmelietenstraat 57

9500 Geraardsbergen

In 1466 vestigden de geschoeide karmelieten zich in de wijk De Ham aan de oever van de Dender. 330 jaar later werd hun klooster gesloten. Kort na de Franse tijd (1817) liet kan. Constant Van Crombrugghe de gebouwen aankopen. Er verbleef toen nog één pater karmeliet... Tot op heden is er een lagere en middelbare school gevestigd van de paters jozefieten. (weetje : hier liep Dean tot juni 2007 school).

Informatie geplukt van : http://www.openmonumenten.be

1 opmerking:

sTeyner & LesLey zei

Ik heb Geraardsbergen toegevoegd aan het lijstje 'te bezoeken vlaamse steden'. Mooie foto's !