zondag 19 oktober 2008

abondance

[THE LITTLE WHITE GIRL, j.a.m. whistler]
Ik zweef citatenboeken in en uit, op zoek naar een zekere waarheid. Ik zoek niks welbepaald, maar wellicht de bevestiging van wat zich buiten het raam afspeelt : groen, rood, oranje, amber, zeventien soorten bruin. Opwaaiend geweld tegen de blauwe lucht waar de wolken drijven alsof ze weten waar ze naartoe willen.

Ik vergeet nogal gemakkelijk dat er virtueel één en ander aan wijsheid te rapen valt, en bedenk bij de verleiding meteen de perfecte antidote : benieuwd een lijvig boek doorbladeren, uitverkoren bladzijden met een ezelsoortje markeren, proppen papier bij belangrijke stukjes plaatsen, het boek voorzichtig op de leeszijde en omgekeerd opengeplooid op de rand van de zetel leggen als de telefoon overgaat… die zalige onhebbelijkheden die je niet kan uitvoeren met het flikkerende informatiescherm.

Aldus, een overvloed aan citaten, uitspraken, spreuken, gezegden en levenswijsheden. Voor elke gemoedstoestand één, tot bijzonder veel bladzijden lang. Het verzamelboek uit 1973 dat naast me ligt bundelt citaten en wil het graag hebben over [o.a.] ‘dommen, zotten en dwazen’, ‘buik en maag’, optimisten en pessimisten’, ‘rozen en doornen’ enne… over ‘het zwakke geslacht’ (de interpretatie van dat geslacht laat ik in het midden).

Ik stuit op Epictetus, wiens werkelijk schitterende uitspraak ‘zeg nooit bij enig verlies : ik ben het kwijt, maar : ik heb het teruggegeven’, niet in deze uitgave te achterhalen valt, en stuit op de romance zelve : ‘de eerste kus wordt niet met de mond, maar met de ogen gegeven’ (O.K. Bernhardi).

Yours, truely is nieuwsgierig geworden en zou u, geachte lezer, bijzonder dankbaar zijn als me duidelijk werd wie O.K. Bernhardi dan wel is/was. Het wereldwijde web kent hem/haar niet zo goed en ik heb momenteel geen gespecialiseerde databanken ter beschikking. ’t Is dat ik die O.K. nen dikken kus schuldig ben.

2 opmerkingen:

didiermaurice zei

Deze nacht wat gezocht op het winterpret. 'O.K. Bernhardi', ...daar is dus nauwelijks iets over te vinden.
Een Pruisisch officier?? of een boekje over Nietszche met daarin zijn naam??, gewoonweg praktisch niets is daarover geweten. Enfin, de bronvermelding van die citatenboeken en -sites kan beter, veel beter om niet te zeggen dat ze nu 'niets' inhoudt. Het is teleurstellend, ik ga Maurice moeten aanspreken... maar durf niet.

traveling.... in huis en erbuiten. zei

Allez, Maurice!